› 022.Κυριακη ΙΔ Λουκα Περι της Ιασεως του Τυφλου της Ιεριχω
 
› 022.Κυριακη ΙΔ Λουκα Περι της Ιασεως του Τυφλου της Ιεριχω
 
› 022.Κυριακη ΙΔ Λουκα Περι της Ιασεως του Τυφλου της Ιεριχω
 
› 022.Κυριακη ΙΔ Λουκα Περι της Ιασεως του Τυφλου της Ιεριχω