› 011.Περι του Θαυματος της Συγκυπτούσης γυναικος
 
› 011.Περι του Θαυματος της Συγκυπτούσης γυναικος
 
› 011.Περι του Θαυματος της Συγκυπτούσης γυναικος