› 001.Απόδοσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
 
› 001.Απόδοσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
 
› 001.Απόδοσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού